Privacy verklaring HCC Joomla! Heerenveen

HCC Joomla! Heerenveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://joomlaheerenveen.nl
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HCC Joomla! Heerenveen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • HCC Lidnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HCC Joomla! Heerenveen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betalingen voor cursus en / of werkgroep
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden om in te loggen op onze website(s)

Geautomatiseerde besluitvorming

HCC Joomla! Heerenveen neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HCC Joomla! Heerenveen) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

HCC Joomla! Heerenveen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Naam- en adresgegevens 5 jaar Verantwoording HCC
HCC Lidnummer 5 jaar Verantwoording HCC
E-mailadres 5 jaar Communicatie voor het/de opgegeven seizoen(en)
Telefoonnummer 1 jaar Communicatie voor het opgegeven seizoen
Bankrekeningnummer 1 jaar Communicatie voor het opgegeven seizoen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HCC Joomla! Heerenveen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door HCC Joomla! Heerenveen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. HCC Joomla! Heerenveen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens

HCC Joomla! Heerenveen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Annuleren

 • Annuleren van een inschrijving dient schriftelijk per brief of e-mail te gebeuren
 • Bij annulering tot één maand vóór aanvang van de cursus restitueren wij het volledige cursusgeld. Ook vindt volledige restitutie plaats wanneer HCC Joomla! Heerenveen de cursus onverhoopt zou moeten annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers).
 • Bij annulering tussen één maand en één week vóór aanvang van de cursus brengen wij 50% van het cursusgeld in rekening.
 • Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, of na de startdatum, brengen wij 100% van het cursusgeld in rekening.
 • De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald noch in mindering worden gebracht op het cursusgeld.

Informatie voor cursisten Starterscursus Joomla!


Praktisch
 • Graag de eigen laptop meenemen met minimaal Windows 7 of MacOS met de meest recente OS versie en een goedwerkende Wifi-netwerkkaart (getest). Ipads en tablets zijn niet geschikt voor de cursus.
 • Er is tijdens de cursus draadloze internetverbinding aanwezig. 230V aansluitingen zijn eveneens aanwezig.
 • Wij werken tijdens de cursus met de webbrowser Firefox. Deze browser (laatste versie), voor zover nog niet aanwezig, graag voor aanvang van de cursus op de eigen laptop installeren.
 • Omdat we met een openbaar internet netwerk werken, is het verstandig een goede virusscanner en firewall op de computer geïnstalleerd te hebben.
 • De cursus begint om 19:30 uur. Om op tijd te kunnen beginnen is het wenselijk om vanaf 19:00 uur aanwezig te zijn in verband met aansluiten van netwerk en laptop.
 • Graag vlak voor iedere cursusbijeenkomst de laptop voorzien van de laatste Windows- en andere reguliere software-updates zodat je tijdens de cursusavond hier geen tijdsverlies door lijdt.
Voorkennis
 • Redelijke algemene kennis en vaardigheid van/met de computer, besturingssysteem, bestandsbeheer, internet, browser en zip.

Informatie voor cursisten Gevorderdencursus Joomla!


Praktisch
 • Graag de eigen laptop meenemen met goedwerkende Wifi-netwerkkaart (getest). Ipads en tablets zijn niet geschikt voor de cursus.
 • Er is tijdens de cursus draadloze internetverbinding aanwezig. 230V aansluitingen zijn eveneens aanwezig.
 • Wij werken tijdens de cursus met de webbrowser Firefox. Deze browser (laatste versie), voor zover nog niet aanwezig, graag voor aanvang van de cursus op de eigen laptop installeren.
 • Er wordt gewerkt met een oefensite. De hosting hiervoor dien je zelf te regelen. Als je al een domeinnaam met hostingpakket hebt dan kun je hiervoor een subdomein van je hosting voor gebruiken. Je dient binnen je hosting dan wel minimaal 2 databases aan te kunnen maken en genoeg vrije schijfruimte te hebben. Heb je nog geen domeinnaam met hosting vraag deze dan voor het begin van de cursus aan (bij een goede en betrouwbare hoster). Hosting kan zowel op het Windows als het Linux platform, voor Joomla heeft hosting op het Linux platform sterk de voorkeur.
 • Omdat we met een openbaar internet netwerk werken, is het verstandig een goede virusscanner en firewall op de computer geïnstalleerd te hebben.
 • De cursus begint om 19:30 uur. Om op tijd te kunnen beginnen is het wenselijk om vanaf 19:00 uur aanwezig te zijn in verband met aansluiten van netwerk en laptop.
 • Graag voor iedere cursusbijeenkomst je laptop voorzien van de laatste software-updates voor je besturingssysteem en programmatuur zodat je tijdens de cursusavond hier geen tijdsverlies door oploopt.
Voorkennis
 • Goede algemene kennis en vaardigheid van/met de computer, besturingssysteem, bestandsbeheer, internet, browser, ftp en zip.
 • Basiskennis/vaardigheid van Joomla, waaronder het kunnen aanmaken van artikelen, menu-items, menu's en categorieën. Bekend met Joomla's administrator en Joomla's eigen componenten, plugins en modules. Bekend met extensiebeheer. Joomla kunnen installeren, zowel online als lokaal. Gebruik je Windows dan wordt WAMP of XAMPP aangeraden. Op een Apple is MAMP een goede oplossing en als je Linux gebruikt dien je zelf de benodigde software te installeren.

Cursussen HCC Joomla! Heerenveen

Cursusseizoen 2019-2020

HCC Joomla! Heerenveen organiseert in het seizoen 2019-2020 twee cursussen:

In september 2019 gaan de cursussen van start. Iedere cursus bestaat uit 9 maandelijkse bijeenkomsten.

- -

Starterscursus Joomla!

Al een aantal jaren een succes, onze Starterscursus Joomla. Ook het komende seizoen bieden we een nieuwe groep de gelegenheid zich de basisbeginselen van het maken en beheren van een website met Joomla eigen te maken in de Starterscursus Joomla.
Lees meer over de Starterscursus Joomla!


- cursus2013-kl04

Gevorderdencursus Joomla!
Niet meer weg te denken uit ons aanbod: onze Gevorderdencursus Joomla. De Gevorderdencursus is een prima vervolg op de Starterscursus en gaat dieper in op de mogelijkheden die Joomla biedt. In deze cursus onder andere aandacht voor uitbreiden van de mogelijkheden van Joomla met extensies, enige basiskennis van templates, meertalige websites en veiligheid van je website.
Lees meer over de Gevorderdencursus Joomla!

HCC-Joomla! Heerenveen