Annuleren

  • Annuleren van een inschrijving dient schriftelijk per brief of e-mail te gebeuren
  • Bij annulering tot één maand vóór aanvang van de cursus restitueren wij het volledige cursusgeld. Ook vindt volledige restitutie plaats wanneer HCC Joomla! Heerenveen de cursus onverhoopt zou moeten annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers).
  • Bij annulering tussen één maand en één week vóór aanvang van de cursus brengen wij 50% van het cursusgeld in rekening.
  • Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, of na de startdatum, brengen wij 100% van het cursusgeld in rekening.
  • De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
  • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald noch in mindering worden gebracht op het cursusgeld.